Kainuu Hanke

Tavoiteltavat tulokset

Hankkeen ensisijainen tavoite on luoda‭ ‬aktiivinen ja‭ ‬toimiva yhteistyöverkosto kansanmusiikin,‭ ‬erityisesti laulun tutkimusta harjoittavien tutkimuslaitosten ja‭ ‬kansanmusiikkijuhlien välille.‭ ‬Tavoite sisältää kulttuurielämän ja‭ ‬-perinteen ylläpitämistä ja elvyttämistä,‭ ‬kestävän kehityksen mukaista kulttuurimatkailua sekä‭ ‬kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön lisäämistä näillä alueilla.‭ ‬Näin syntyvä yhteistyöverkosto tukee myös Runolaulu-Akatemian kehittymistä kainuulaisena,‭ ‬paikalliseen perinteeseen keskittyvänä tutkimus-‭ ‬ja kulttuuritoimijana.‭

Kansainväliset seminaarit Oral Singing Tradition -teemalla ja -ohjelmalla

Hankkeessa‭ ‬toteutuu‭ ‬vähintään‭ ‬yksi‭ ‬kansainvälinen‭ ‬tutkimusseminaari jokaisella‭ ‬kumppanialueella,‭ ‬eli‭ ‬Suomessa,‭ ‬Ranskassa,‭ ‬Virossa.‭ (‬Suomessa,‭ ‬Lead Partnerin toimesta voidaan järjestää useampia seminaareja ja työkokouksia‭)‬.‭ ‬Seminaareihin osallistuvat:‭ ‬tutkijat,‭ ‬pedagogit ja asiantuntijat kumppanimaista.‭ ‬Seminaarit ovat yleisölle avoimia.‭ ‬Seminaarien tavoite on‭ ‬konkreettisesti avata mahdollisuus keskusteluun ja tiedonvaihtoon tutkijoiden‭ ‬ja pedagogien‭ ‬kesken,‭ ‬viedä eteenpäin lauluntutkimusta kansainvälisesti,‭ ‬edistää tutkimusyhteistyöhön osallistuvien tutkimuslaitosten kehittymistä omassa esikoisalassaan,‭ ‬ja antaa lähtökohtia alueiden kulttuuri-‭ ‬ja kulttuurimatkailun kehittämistyölle.

Yhteistyöverkosto jatkaa seminaarien järjestämistä myös hankkeen päätyttyä.

Silta festivaalien väliin

Seminaarien lisäksi toteutuu muusikkovierailuja kumppanien musiikkitapahtumissa.‭ ‬Festivaalien ohjelman kukin kumppani rakentaa siten,‭ ‬että kumppanimaiden esiintyjät ja OST-hankkeen ajatus‭ (‬tai idea‭) ‬saa näkyvyyttä.‭  ‬

Julkaisut

Hankkeen aikana julkaistaan kaksi‭ ‬yhteistä,‭ ‬esitemuotoista‭ ‬tutkimusjulkaisua,‭ ‬jotka perustuvat yhteistyöseminaarien aineistoihin ja/tai muihin OST-aiheisiin tutkimuksiin.‭ ‬Julkaisut toteutetaan yhteistyössä ja täydessä koordinaatiossa Maaseudun kulttuuriperinnön julkaisuhankkeen kanssa.

Pilottimatkat kulttuurimatkailun edistämiseksi

Hankkeessa toteutetaan yhdessä‭ ‬3‭ ‬pilottimatkaa‭ (‬jokaisen kumppanimaan alueelle‭)‬.‭ ‬Matkan osallistujat kulttuurimatkailun edustajat,‭ ‬matkanjärjestäjien edustajia sekä asiantuntijoita,‭ ‬noin‭ ‬10-15‭ ‬henkilöä/‭ ‬maa.‭ ‬Matkojen tavoitteena on testata matkajärjestelyjä,‭ ‬esitellä matkanjärjestäjille mahdollisia uusia matkailutuotteita ja sisältöjä,‭ ‬sekä stimuloida alueiden kulttuurimatkailun kehittämistä konkreettisesti.‭ ‬Matkojen tuloksena syntyy kulttuuriin pohjautuvia matkailutuotteita.‭ ‬Pilottimatkojen toteuttamiseen haetaan ja voidaan käyttää myös muita,‭ ‬kuin tämän hankkeen resursseja.

Toteuttamalla näitä syntyy tiivis yhteistyöverkosto kumppanitahojen ja niiden sidosryhmien välille.‭ ‬Hankkeessa luodaan‭ ‬myös‭ ‬periaatteet verkoston ylläpitämiselle tulevaisuudessa.‭

Kokonaisuudessaan kansainvälisellä toiminnalla tähdätään vuoteen‭ ‬2013‭ ‬mennessä noin‭ ‬400‭ ‬yöpymisvuorokauden lisäykseen vuodessa/yhteistyökumppani.

Hankkeen avulla syntyvä yhteistyöverkosto jatkaa hankkeen jälkeen kaikkia toimintamuotoja.‭

Jatkuvuus

Kansainvälisen yhteistyöhön rakennetaan pysyviä yhteistyön muotoja,‭ ‬joita jatketaan hankkeen päätyttyä.‭ ‬Tutkimusyhteistyöhön haetaan muuta hankerahoitusta.‭ ‬Kaupallisesti toimivana nähdään kulttuurimatkailun kehittäminen ja hankeyhteistyön avulla syntyvän verkoston hyväksikäyttö tässä yhteydessä.‭ ‬Verkosto mahdollistaa tehokkaan kulttuurimatkailun kohdemarkkinoinnin,‭ ‬sekä kokemusten vaihdon eri toimijoiden välillä.‭ 

Maaseudun matkailuelinkeinon mahdollisuudet vahvistuvat ja alueelle saapuvien matkailijoiden määrä lisääntyy.‭ ‬ Hankkeen myötä myös pienille maaseututapahtumille,‭ ‬kuten‭ ‬Suomen‭ ‬Kainuussa‭ ‬Hyrynsalmen kansanmusiikkitoiminnoille,‭ ‬Niemisen tai Lentiiran kylätapahtumalle‭; ‬Bretagnessa Cornuaillen aluella Le Juhin,‭ ‬ja muidenkin paikallisten kyläjuhlien,‭ ‬muualla Bretagnessa myös Logivy Plougrasin ja mahdollisesti myös Bovelin alueen‭ ‬kansanmusiikkijuhlien‭; ‬Virossa Tartonmaan pienten festivaalien ja Viljandin kansanmusiikijuhlan‭; ‬Skotlannissa Edinburgin ja Hebridien alueen kylien,‭ ‬Irlannissa Gallwayn Carnan Joe Heaney Festivalin sekä muillekin vastaaville‭ ‬musiikkijuhlille ja‭ ‬kylätapahtumille tulee mahdollisuus kehittää toimintaansa kansainvälisessä yhteistyössä.‭ ‬Kulttuurimatkailuelinkeino vahvistuu‭ ‬myös‭ ‬tutkimusyhteistyön lisääntymisen,‭ ‬ja ennen kaikkea Sommelon,‭ ‬Le Juchin,‭ ‬Rekiyön ja Ceolasin‭ ‬vahvistumisen myötä.‭ ‬Kestävälle kulttuuriselle pohjalle rakennettu elinkeinotoiminta johon yhdistyy alueiden kulttuurimatkailun mahdollisuuksien kehittäminen,‭ ‬ovat kuin lumipallo,‭ ‬joka kieriessään kerää itseensä koko ajan lisää massaa,‭ ‬ja elinkeinolliset kerrannaisvaikutukset tukevat toisiansa.‭

Mikäli päästään kulttuuriohjelman tasolle vuosina‭ ‬2013‭–‬2016,‭ ‬tähän vaiheeseen voi liittyä monipuolista julkaisutoimintaa ja tutkimustoimintaa,‭ ‬sekä muutakin,‭ ‬ympärivuotista yhteistyötä.

Elinkeinojen kehittäminen

Hanke liittyy‭ ‬maaseutumatkailun ja‭ ‬kulttuurimatkailuelinkeinon kehittämiseen.‭ ‬Toteutettavat kontaktit ja toimenpiteet hyödyttävät‭ ‬kunkin alueen kulttuurimatkailua ja matkailuyrityksiä,‭ ‬koska yhteistyöosapuolille siirtyy informaatiota‭ ‬toistensa toiminnasta,‭ ‬sen maaseutu-‭  ‬ja kulttuurimatkailun mahdollisuuksista.‭
Hanke vahvistaa myös epäsuorasti alueidensa elinkeinollisia mahdollisuuksia synnyttämällä kulttuurista aktiivisuutta ja säilyttämällä elinvoimaista maaseutua.